Galerie foto       Blog       Hotel              
regulament giveaway - Water Park Otopeni

regulament giveaway

regulament giveaway2022-07-18T08:38:07+00:00

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE “Water Park“

Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este: 18.07 – 18.08.2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI

1.1. Organizatorii campaniei publicitare “Water Park” sunt:

Societatea FUTURE BUSINESS IDEAS S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, strada Traian nr. 55, parter, camera 011, Sector 3, adresa de corespondenţă: Sos. Vitan Bârzeşti nr. 7D – 7E, Sector 4, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/207/2018, CUI RO27615512,  reprezentat de Manolache Albert Fabian denumita în continuare “Organizator”,

1.2. Aria de desfăşurare a campaniei publicitare: teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi se adresează tuturor persoanelor cu domiciliul stabil în România sau rezidente în România. Câştigătorii care au accesat site-ul de pe alt teritoriu trebuie să se conformeze acestui regulament şi să solicite acordarea premiilor numai în cadrul teritoriului naţional.

Campania publicitară se va desfăşura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public în acord cu legislaţia aplicabilă în România pe Facebook, Instagram şi pe site-ul https://www.waterpark.ro/giveaway/. Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

Participarea la această campanie publicitară implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fară obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la campanie.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a întrerupe Campania publicitară în orice moment, anunțând însă publicul în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace mass-media.

1.4.Organizatorul îşi rezervă dreptul exclusiv de a modifica sau schimba termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial de desfăşurare a campaniei (denumit în continuare „Regulament Oficial”), inclusiv cu privire la numărul şi natura premiilor acordate după începerea campaniei, întocmindu-se în acest sens un act la prezentul regulament. Modificările vor fi făcute publice şi afișarte pe pagina de Facebook, Instagram și pe site-ului  https://www.waterpark.ro/giveaway cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării lor în vigoare prin grija Organizatorului, fără a fi obligat să notifice în mod expres fiecărei persoane participante la Campanie modificările intervenite. În acest sens, participanţii sunt obligaţi să viziteze periodic pagina de Facebook a organizatorului în vederea luării la cunoştinţa a condiţiilor aplicabile.

SECTIUNEA 2.PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

Campania publicitară  “Water Park” se vă desfășură în perioada: 18.07 – 18.08.2022 pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/WaterPark.Otopeni/,  Instagram – https://www.instagram.com/waterparkotopeni/  și pe site-ul  https://www.waterpark.ro/giveaway aparţinând Organizatorului.

În situaţia în care organizatorul decide să modifice perioada de desfăşurare a campaniei în sensul de a scurta sau de a prelungi durata acesteia, modificările vor fi făcute publice în modalitatea prevăzută anterior, cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării lor în vigoare prin grija organizatorului. Premiile oferite  în cadrul acestei campanii trebuie să fie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acesta nemaifiind datorat de către Organizator.

SECȚIUNEA 3.  CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARĂ, DESCALIFICAREA

Participarea la Campania publicitară a participanților atrage după sine acceptarea implicită, necondiționată și fară rezerve, de către aceștia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de participanți.

La această campanie poate participă orice persoană fizică cu domiciliul stabil sau rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a împlinit vârstă de 18 ani până la 18.07.2022, posesoare a unei cărți de identitate valide, cu care își poate dovedi ulterior identitatea.

În cazul descoperirii oricăror neconcordante între datele furnizate Organizatorului (de către oricare dintre participanți) și documentele puse la dispoziție de către participanți, respectiva participare se invalidează fară îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților.

Prin înscrierea la Campania publicitară fiecare participant garantează:

–   că are deplină și neafectată capacitate de folosință și exercițiu (conform prevederilor legale aplicabile);

 • că are peste 18 ani și este posesor al unui act de identitate valabil.

–   că este posesor al unui act de indentitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);

–  că deține mijloacele materiale/financiare necesare pentru suportarea impozitului pe venitul din premii ce ar putea fi câștigate în cadrul acestei Campanii Publicitare.

Pentru identificare, câștigătorii vor prezenta  un document de identitate: pașaport, buletin de identitate sau carte de identitate. Nu pot participa la aceasta Campanie:

-angajaţii Organizatorului precum şi soţul/soţia sau ruda de gradul I şi II (copii, părinţi sau fraţi) cu vreunul dintre salariaţîi societăţîi comerciale.

-angajaţii societăţilor ai societăţilor partenere cu Organizatorul, precum şi soţul/soţia sau ruda de gradul I şi ÎI (copii, părinţi sau fraţi) cu vreunul dintre salariaţii acestor societăţi comerciale;

Prin participarea la campanie, participanţii confirmă înţelegerea, cunoaşterea şi acceptarea prevederilor și a aplicării exclusive a prezentului Regulament Oficial şi îşi exprimă acordul expres în privinţa acestora, participarea la această campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial. Prin completarea formularelor de înscriere în prezenta campanie participanții se prezuma de drept că au citit și agreeat prezentul regulament. În caz că nu sunt de acord cu acesta au dreptul legal de a nu participa la prezenta campanie.


SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA

Este VARA PREMIILOR la Water Park Otopeni!

Am dat startul celui mai fresh GIVEAWAY al sezonului, astfel că poți câștiga chiar tu una din cele 9 invitații duble în orașul distracției fără sfârșit și te poți bucura alături de o persoană dragă de o zi plină de soare, bălăceală și multă voie bună!

 

Invitațiile se pot folosi în orice zi a săptămânii, ca să puteți ajunge indiferent de program!

Ce trebuie să faci?

 1. Înscrie-te cu datele tale, folosind formularul de mai jos.
 2. Dă like paginii noastre de Facebook și/sau contului nostru de Instagram
 3. Dă tag tuturor prietenilor tăi cărora le plac distracția, soarele și bălăceală.

FORMULAR DE CONCURS

Mult succes!

Abia așteptăm să ne distrăm împreună!

Care sunt premiile?

Punem la bătaie 9 invitații duble la Water Park Otopeni, câte 2 invitații duble săptămânal.

În ce perioadă se desfășoară concursul?

Perioada de desfășurarea a Concursului este 18.07 – 18.08.2022.

Cele 9 perioade de Concurs sunt: 18–20 iulie, 21–24 iulie, 25–27 iulie, 28–31 iulie, 01–03 august, 04–07 august, 08–10 august, 11–14 august și 15–17 august 2022.

* Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada de desfășurare fără vreun anunț în prealabil.

Când te poți înscrie?

Zilele limită de înscriere sunt:

 • Miercuri, orele 23:59 pentru concursurile desfășurate de Luni până Miercuri.
 • Duminică, orele 23:59 pentru concursurile desfășurate de Joi până Duminică.
 • Ultima data de inscriere pentru participanti este data de 17.08.2022 (Miercuri, orele 23:59).

Când au loc extragerile?

Extragerile vor a avea loc în fiecare zi de Luni și Joi, orele 14:00, pe toată durata perioada de desfășurare a Concursului.

Ultima extragere va avea loc Joi, 18.08.2022, sau în ultima zi de joi a ultimei săptămâni din perioada de desfășurare a Concursului.

Cum vei fi anunțat dacă ai câștigat?

Câştigătorii vor fi informați prin e-mail sau telefon despre faptul că au câștigat.

În plus, aceștia vor fi anunțați și pe paginile de Facebook și Instagram ale organizatorului.

*Premiile (Invitatiile) nu sunt transmisibile.

*Premiile (Invitațiile) nu pot fi răscumpărate sau transformate în bani sau în alte obiecte.

*Premiile (Invitatiile) nu pot fi schimbate în nici un fel.

*Concursul și premiile aferente nu pot fi cumulate cu alte promoții.

*Vă puteți înscrie o singură dată la concursul nostru, dând șansa și altor dornici de distracție să se bucure de o zi însorită!

Introduceți datele dumneavoastră mai jos:

Nume Complet:

Număr de telefon:

E-mail:

 Declar că am citit Anexa 2 a Regulamentului şi îmi dau consimţământul că datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul participării la campania publicitară și în scopuri de marketing, astfel cum este precizat în Anexa 2.

 Declar că am luat cunoștință și sunt de acord cu prevederile Regulamentului și Anexelor acesuia;

* Premiile campaniei constau în acordarea a 2 invitaţii duble la Water Park Otopeni  săptămânal, în urma extragerilor din fiecare zi de Luni și de Joi, pe toată durata campaniei.

* Indiferent de modalitatea de înscriere (Facebook sau Instagram), participanţii la campanie trebuie să  completeze  formularul  de înscriere disponibil la accesarea website-ului https://www.waterpark.ro/giveaway

Pentru înscrierea pe Facebook, participanţii vor parcurge următorii paşi:

 • Completarea datelor în pagina web https://www.waterpark.ro/giveaway
 • Like și follow paginii noastre de Facebook @WaterPark.Otopeni
 • Tag persoanei sau persoanelor cu care participanții doresc sa vină la Water Park Otopeni

Pentru înscrierea pe Instagram, participanţii vor parcurge următorii paşi:

 • Completarea datelor în pagina web https://www.waterpark.ro/giveaway
 • Follow paginii de Instagram @WaterPark.Otopeni
 • Tag persoanei sau persoanelor cu care participanții doresc să vină la Water Park Otopeni

*Câștigătorii vor fi aleși în mod aleatoriu, cu ajutorul unui program automat de selecție.

SECȚIUNEA 5.  PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE. VALOAREA ACESTORA

Valoarea totala a premiilor constând în 9 invitații la Water Park în valoare de 1710 RON cu TVA inclus.

SECȚIUNEA 6.  ACORDAREA PREMIILOR ȘI OBLIGAȚIILE

Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să comunice numele potrivit datelor înscrise în cartea de identitate și să prezinte reprezentanților Organizatorului documentul de identitate la casieria din incinta Water Park  pentru a ridica premiul, cartea de identitate trebuie să fie valabilă. Invitația este valabilă pentru 2 persoane.  Accesul  va fi permis doar câștigătorului  și un invitat ales de către acesta. Invitația nu este transmisibilă și este nerambursabilă.

Câștigătorul este contactat de către un reprezentant al Organizatorului într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat câștigător, cu aceasta ocazie fiind confirmate detaliile premierii (modalitatea transmiterii premiului etc.) Câștigătorul are sarcina de a ridica de la casieria Water Park invitația în termen de 14 zile de la validării câștigătorului. Organizatorul nu răspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet etc.

Neprezentarea câștigătorului în termen de 14 zile de la validarea acestuia echivalează cu renunțarea acestuia la premiul castigat, fară a mai putea emite vreo pretenție ulterioara cu privire la premiu. În acest din urma caz, premiul vă rămâne în proprietatea Organizatorului. Câștigătorul nu poate cere modificarea parametrilor premiului. În cazul neutilizarii premiului în sezonul Water Park 2022, acesta nu poate fi reportat pentru utilizarea în sezonul următor, pierzandu-și valabilitatea.

În cazul în care premiile nu pot fi acordate câștigătorului de drept, acestea vor fi acordate următorului concurent în următoarele condiții:

daca persoana câștigătoare este în imposibilitatea de a beneficia de premiu (boala, forță majora sau alte evenimente neprevăzute),

daca nu poate fi contactat în termen de 2 zile de la anunțarea câștigătorilor;

daca nu furnizează operatorului care îi anunță premiul datele solicitate de acesta,

daca nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul castigat.

În cazul în care nici cel extras că rezervă, nu este validat, premiul vă rămâne în proprietatea Organizatorului.

Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulată în scris de către participant personal, prin posta sau e-mail, în termen de doua zile de la data publicării câștigătorilor pe site, iar orice sesizare în acest sens depusa după trecerea termenului de mai sus fiind considerata nulă de drept.  Contestația se vă soluționa, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul vă fi nemulțumit de decizie se vă încercă rezolvarea contestației pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din București competente. În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

Premiile nu se vor acorda, înainte de expirarea termenului pentru contestații.

Câștigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte şi nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor tehnice ale premiului. Premiile acordate vor fi înmânate împreună cu  procesul verbal de predare – primire.

SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

Impozitul pentru premii (daca este cazul), vă fi reținut și virat de către Organizator din premiul Câștigătorului, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura, în legătură cu premiile câștigate, sunt în sarcina exclusiva a câștigătorilor.

SECȚIUNEA 8. OBSERVAȚII

Participanții la Campania publicitară “Water Park”, se obligă să respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectării prezentului regulament de Campanie publicitară premiul câstigat nu se va acorda.

Organizatorul Campaniei publicitare nu sunt răspunzător  pentru plata altor cheltuieli  legate  de premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe și/sau alte obligații financiare.

Prin înscrierea fiecărui participant Organizatorul Campaniei publicitare dobândește toate drepturile de publicare a numelui și adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei și imaginii sale, în orice condiții, fară alte considerații sau plati.

Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Water Park”,este disponibil gratuit oricărui solicitant la sediul Water Park  din Calea Bucureștilor nr. 255A, Otopeni, Ilfov, 075100, și pe website-ul https://www.waterpark.ro/.

SECȚIUNEA 9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Eventualele litigii apărute intre Organizatori și participanții la campania publicitară se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu vă fi posibila, litigiile vor fi soluționate de către  instanțele judecătorești din Ilfov.

SECȚIUNEA 10. ERORI, MESAJE NECORESPUNZĂTOARE

Organizatorul acestei campanii, nu își asumă nici o răspundere pentru datele și materialele necorespunzătoare (care nu respectă condițiile impuse și instrucțiunile pentru protejarea datelor personale).

SECȚIUNEA 11. DREPTURI DE AUTOR

Participanții la Campanie trebuie să respecte legea drepturilor de autor. Trimiterea oricărui material pentru aceasta Campanie se constituie în mod automat într-o declarație pe proprie răspundere a celui ce a trimis materialul, că deține toate drepturile asupra acesteia și că cedează Organizatorului în mod absolut și exclusiv toate drepturile de autor cu privire la materialele transmise și că își asumă toate urmările legale care ar putea apărea în urma publicării acesteia. Organizatorul Campaniei nu își asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis materialul. Eventuale sesizări cu privire la potențiale încălcări ale dreptului de autor se pot face la următoarea adresa de e-mail: contact@waterpark.ro. Articolele trebuie să fie originale și nu trebuie să conțină sub nici o forma elemente pornografice, defăimătoare sau antisociale. Organizatorul poate respinge orice înscriere care conține materiale încadrate în categoria celor interzise, fară a fi obligat să justifice decizia luată.

Prin înscrierea în concurs, participanții își dau în mod automat acordul că imaginile sau textele postate să fie folosite și publicate de Organizator și în alte materiale publicitare, fară niciun fel de plata aferentă.

SECȚIUNEA 12. RESPONSABILITATE

Organizatorul campaniei vă acorda premiile persoanelor câștigătoare în conformitate cu specificațiile acestui regulament.

Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea pentru:

textele care nu au fost încărcate corect din motive tehnice independente de voință sa sau care din motive de compatibilități și formate nu se pot transmite;

înscrierile efectuate pe alte pagini de internet decât cele dedicate campaniei;

înscrierile efectuate în afara perioadei campaniei.

Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător sub nici o formă și nici nu poate garanta accesul intrarea la parcul acvativ WATER PARK în eventualitatea în care persoanei care a câștigat premiul și sau însoțitorului/însoțitoarei acestuia îi este interzisă intrarea din motive care nu au legătură cu organizatorul.

SECȚIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitară vă putea fi întreruptă în caz de forță majoră ,printr-o decizie a autorităților sau a Organizatorilor, dar nu înainte de a anunță publicul pe Facebook, Instagram și pe site-ul https://www.waterpark.ro/giveaway/. Prezenta campanie poate înceta inclusiv în cazul imposibilităţii organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua campania. Încetarea operează de drept prin anunțarea acestui lucru pe site-ul menționat mai sus.

SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei poate fi consultat, cu titlu gratuit pe site-ul https://www.waterpark.ro/giveaway/. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe Site.

Prezentul Regulament Oficial a fost semnat în 3 exemplare originale, pe data de 15.07.2022

Organizator
FUTURE BUSINESS IDEAS S.R.L

Anexa I

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE“Water Park“

Notă de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii campaniei publicitare (”Campania”), datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: Societatea FUTURE  BUSINESS  IDEAS S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Bucuresti, strada Traian nr. 55, parter, camera 011, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/207/2018, CUI RO27615512 (denumita in continuare “Operatorul“), Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

FUTURE BUSINESS  IDEAS S.R.L., adresa de corespondenta: Sos. Vitan Barzesti nr.7 D- 7E, Sector 4, Bucuresti, e-mail responsabil cu protectia datelor: dpo@domusstil.ro sau la adresa contact@waterpark.ro;

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti (”Participantii”) urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si Prenume;

(ii) E_mail;

(iii) Numar de telefon;

(iv) Date cu caracter personal cuprinse în continutul mesajelor;

 

III. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 1. i) Organizarării si desfasurarii Campaniei;
 2. ii) Desemnarea si validarea castigatorilor;

iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului;

 1. iv) Publicarea numelui si prenumelui castigatorului în scopuri de marketing;
 2. v) Publicarea materialelor incarcate pe Facebook, Instagram si pe site-ul https://www.waterpark.ro/giveaway în scopuri de marketing;

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si obligatiei legale a Operatorului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi prelucrate în baza interesului legitim al Operatorului in situatia in care acest lucru va fi necesar pentru apararea drepturilor Operatorului, spre exemplu in situatia unui litigiu cu privire la prezentul regulament al Campaniei.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Datele vor putea fi dezvăluite si către contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi, parteneri contractuali, furnizori de servicii ai noștri care acționeaza ca împuterniciți sau operatori asociați – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi, să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

De asemenea, vor putea fi dezvăluite si către orice persoană, agenție, executor judecătoresc sau instanță relevantă din România – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului. In cazul unei obligatii legale a Operatorului sau interesului legitim al acestuia, datele pot fi prelucrate si pe o perioada impusă de lege sau necesară apărării intereselor legitime ale Operatorului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare.

VII. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si dreptul de a vă adresa instantelor de judecată competente..

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior la adresa de e-mail dpo@domusstil.ro, contact@waterpark.ro sau la adresa de corespondenta mentionată în preambul.

VIII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. În cazul în care prelucrarea se va face prin persoane împuternicite, Operatorul se obliga sa impuna persoanei imputernicite obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatoruluisi/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Anexa II

NOTĂ CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT

Prin bifarea căsutei de consimtământ pe pagina de interenet https://www.waterpark.ro/giveaway/ participantii la campania publicitară iși exprimă consimțământul și declară că au luat cunoștință de prevederile prezentei note privind privind consimământul informat, precum si a intregului Regulament si a anexelor acestuia.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date („GDPR”) sunt situații în care FUTURE  BUSINESS  IDEAS S.R.L. (”Future Business Ideas”) trebuie să obțină consimțământul participantilor la campania publicitara pentru a putea prelucra date cu caracter personal.

Prin urmare, prin bifarea căsutei de consimtământ pe pagina de interenet https://www.waterpark.ro/giveaway/  participantii la campania publicitară:

îsi dau consimtamântul ca datele cu caracter personal ale acestora, respectiv: nume si prenume, e-mail, numar de telefon, precum si datele cu caracter personal cuprinse în continutul mesajelor transmise să fie prelucrate de către Future Business Ideas în scopul organizării si desfasurarii campaniei,  desemnării si validării castigatorilor si atribuirea premiilor, publicarea numelor câstigătorilor si publicarea materialelor incarcate pe Facebook, Instagram si pe site-ul https://www.waterpark.ro/giveaway în scopuri de marketing;

declara că au citit Nota de Informare din Anexa I a regulamentului, fiind informati, printre altele, cu privire la drepturile ce le sunt conferite in calitate de persoane vizată în conformitate cu prevederile GDPR și Legea 190/2018, inclusiv cu privire la retragerea oricând a consimțământului prin transmiterea unui e-mail la adresele dpo@domusstil.ro sau contact@waterpark.ro sau a unei solicitari la adresa Sos. Vitan Barzesti nr.7 D- 7E, Sector 4, Bucuresti;

Confirm că am citit și am luat cunoștință despre faptul că datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului  de pe pagina de internet https://www.waterpark.ro/giveaway vor putea fi prelucrate în scopurile mentionate in prezenta notă de consimtamant.

Consimțământ a fost exprimat în conformitate cu prevederile GDPR.

 

Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
×
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
FIŞIERE COOKIE NECESARE
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
Afisează modulele cookie necesare
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră.